Digitale Transformatie

De wereld verandert voortdurend en de Covid-crisis heeft de veranderingen in het gedrag van consumenten en bedrijven versneld. Een onderneming die afwezig is in de digitale wereld zal binnen vijf tot zeven jaar verdwijnen en plaats maken voor meer wendbare of innovatieve concurrenten.

Het huidige model is niet langer houdbaar; het vereist een fundamentele paradigmaverschuiving. Als leider wordt u geconfronteerd met een stortvloed aan nieuwe technologieën die toegevoegde waarde moeten bieden en tegemoet moeten komen aan de nieuwe verwachtingen van uw klanten, consumenten, leveranciers en zelfs uw werknemers, die ook potentiële consumenten zijn.

Digitale transformatie moet gebaseerd zijn op drie assen: het heroverwegen van het bedrijfsmodel, het transformeren van het operationele model en het gebruiken van technologieën als versnellers van verandering.

Om te beginnen moet de nadruk liggen op de consument: hun verwachtingen ten aanzien van producten en diensten, hun manier van communiceren, terwijl ook rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van de generaties.

Vervolgens moet een nieuw operationeel model, gebaseerd op procesvereenvoudiging, prestatiemeting en voortdurende evolutie, worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Omdat weerstand tegen verandering de belangrijkste barrière is voor een succesvolle transformatie, zal het essentieel zijn om de impact op werknemers te identificeren en te beheersen. Investeren in hun ondersteuning en training is een goede manier om de toekomst tegemoet te treden en de kans op succes te vergroten.

Technologieën moeten worden gebruikt als versnellers en agenten van verandering. Ze zullen onderscheidende factoren worden, maar hun impact zal alleen significant zijn als ze rechtstreeks bijdragen aan de waarde voor de consument, het vermogen van de organisatie om efficiënter te zijn en snellere besluitvorming om te anticiperen op en zich aan te passen aan veranderende behoeften.

Om de digitale transformatie met een gevoel van rust te benaderen, moet eerst een strategie voor de korte, middellange en lange termijn worden vastgesteld. Het transformatieprogramma moet worden gestructureerd, en wendbaarheid en een cultuur van voortdurende verandering moeten worden geïnstitutionaliseerd. Het is belangrijk om van een projectfase over te gaan naar een echte cultuur, waarbij deze nieuwe realiteit in het DNA van het bedrijf wordt ingebed.

De risico’s van het niet ondernemen van digitale transformatie

Bedrijven die zich niet engageren voor hun transformatietraject zullen te maken krijgen met een gebrek aan zichtbaarheid en zullen niet langer als innovatief worden beschouwd. Ze zullen ook moeite hebben om bestaand talent te behouden en nieuw talent aan te trekken. Deze transformatie wordt dus een voorwaarde voor het voortbestaan van het bedrijf.

Wilt u meer weten? Vind de herhaling van de conferentie van Daniel Van den Hove tijdens de show Digitalize Namur 2023 op “Les clés de la transformation numérique“.

Sluit je aan bij ons op Digitalize!

Als hoofdpartner van Digitalize zullen we ook aanwezig zijn op 4 en 5 oktober 2023 in Nekkerhal, evenals op 31 januari en 1 februari 2024 in Namur. Registreer je om deel te nemen aan deze nieuwe editie en kom ons ontmoeten!